Zasady przyjęcia i odpłatności w Dziennym Domu Pomocy

Procedura przyjęcia

Pierwsze kroki do otrzymania decyzji o skierowaniu:

  1. Umówienie się telefoniczne na kwalifikację psychologiczno – psychiatryczną pod telefonem 22 843 19 23. Na rozmowę należy przynieść dokumentację medyczną potwierdzającą diagnozę zespołów otępiennych. Jeśli jest się w trakcie diagnozy można również przynieść wyniki dotychczasowych badań. Podczas rozmowy ustalane jest również ile razy w tygodniu osoba może uczestniczyć w zajęciach (jest to dostosowane do możliwości osoby chorej oraz potrzeb rodziny).
  2. Wizyta w Ośrodku Pomocy Społecznej dla dzielnicy właściwej dla miejsca zamieszkania lub pobytu osoby chorej.
  3. Prowadzenie procedury przez OPS związanej z umieszczeniem w Dziennym Domu Pomocy Centrum Alzheimera.
  4. Wydanie decyzji przez Ośrodek Pomocy Społecznej o skierowaniu do Dziennego Domu Pomocy.
  5. Wydanie decyzji o odpłatności za pobyt w placówce.

Zasady Odpłatności

Pobyt w DDP jest odpłatny na podstawie Zarządzeń Dyrektora Centrum Alzheimera w sprawie kalkulacji kosztu godzinowego specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w Dziennym Domu Pomocy oraz Regulaminu Pobytu w Dziennym Domu Pomocy Centrum Alzheimera w Warszawie.

Od 1 grudnia 2013 r. koszt godziny usług świadczonych w Dziennym Domu Pomocy Centrum Alzheimera wynosi:

- za usługi specjalistyczne – 11,47 zł/godz.
- za usługi opiekuńcze – 14,01 zł/godz.
- za posiłki (stawka dzienna) – 14,85 zł.

Wysokość odpłatności za pobyt w dziennym domu pomocy określana jest w relacji procentowej do kosztów „osobodnia” w dziennym domu pomocy.

Koszt „osobodnia” określa się co roku, w terminie do 31 stycznia danego roku, na okres od 1 lutego do 31 stycznia, Zarządzeniem Dyrektora Centrum, na podstawie dokonanych w poprzednim roku budżetowym wydatków w ośrodku wsparcia i w związku z prowadzeniem ośrodka wsparcia.

Wszelkie zmiany w wysokości odpłatności zawartej w decyzji wydanej przez Ośrodek Pomocy Społecznej , a związane m.in. z chorobą, przerwą wakacyjną bądź innymi sytuacjami losowymi uwzględniane będą przez Dyrektora lub Zastępcę Dyrektora, po złożeniu pisemnego wniosku o usprawiedliwienie nieobecności przed lub dzień po zaistniałej nieobecności.

Po uwzględnieniu wniosku, odpłatność naliczania będzie za dni faktycznego pobytu zgodnie ze stawką dzienną przypadającą na dany miesiąc, którego odpłatność dotyczy.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem