Oferta Domu Pomocy Społecznej

W trosce o naszych mieszkańców oferujemy następujący zakres usług:

- działania pielęgnacyjno-opiekuńcze

Działanie wielodyscyplinarne Zespołu Pielęgniarskiego i Modułowych Zespołów Opiekuńczych nakierowane jest na otoczenie chorego opieką, zapewnienie mu bezpieczeństwa, zapobieganie powikłaniom oraz na współpracę z rodziną. W pierwszych dniach pobytu realizowany jest program adaptacyjny dla nowych pacjentów – chorzy zostają stopniowo zapoznani z nowym otoczeniem, nowymi opiekunami, przystosowują się do organizacji dnia w naszej placówce. Stały ład i porządek dnia ułatwiają chorym codzienne funkcjonowanie.

Usługi o charakterze pielęgnacyjnym: to pomoc w zakresie czynności życia codziennego. Obejmuje ona świadczenia pielęgnacyjne w zakresie pielęgnacji podstawowej, takie jak: mycie, ubieranie, karmienie, przeprowadzanie lub przemieszczanie z łóżka na fotel itp., przygotowywanie i aktywizowanie do samoopieki i samopielęgnacji w chorobie i niepełnosprawności, zapewnienie mieszkańcowi poczucia bezpieczeństwa, aby nie stymulować i nie nasilać jego niepokoju, pobudzenia czy objawów.

Ponadto nasi mieszkańcy wymagają systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej ze względu na istniejące problemy zdrowotne. Fachowa opieka pielęgniarska w naszej placówce świadczona jest całodobowo.

- dostęp do opieki zdrowotnej

Dom nasz zapewnia wizyty lekarza POZ-u na terenie placówki, pomaga mieszkańcowi w załatwieniu konsultacji specjalistycznych w Przychodniach i w miarę możliwości na terenie Domu. Staramy się, aby nasi mieszkańcy korzystali z badań przesiewowych oferowanych przez NFZ ( w kierunku np. zaburzeń słuchu, osteoporozy, nowotworu piersi bądź szyjki macicy). W sytuacjach koniecznych chorzy poddawani są pełnemu zakresowi badań diagnostyczno-leczniczych w ramach NFZ (leczenie szpitalne i uzdrowiskowe).

- wyżywienie

Nad właściwym wyżywieniem mieszkańców czuwa dietetyk oraz personel kuchni. Mieszkańcom zapewnia się trzy posiłki dziennie, osoby z cukrzycą otrzymują cztery posiłki. Poza tym przez całą dobę dostępne są dla mieszkańców podstawowe produkty żywnościowe: pieczywo, dżem, masło, twaróg, herbata. Ważną rolę w całości postępowania leczniczego względem mieszkańca spełnia żywienie dietetyczne. Dietetyk Centrum realizuje wskazania lekarskie i pielęgniarskie.

- praca socjalna

Nadrzędnym celem naszego Domu jest praca socjalna skierowana zarówno na podopiecznych jak i ich opiekunów, czyli udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania problemów życia codziennego. Nasi pracownicy socjalni pomagają w przystosowaniu się do nowych warunków życia osobom nowoprzyjętym, łagodzą stresy związane ze zmiana miejsca pobytu. Pomoc swą kierują również do rodzin podopiecznych, podtrzymują kontakty z rodziną i opiekunem lub opiekunem prawnym, dbają o zachowanie prawidłowych stosunków interpersonalnych między mieszkańcami (m.in. łagodzą konflikty, pomagają w rozwiązywaniu problemów itp.)

- opieka psychologiczna

Nasi mieszkańcy maja możliwość korzystania z fachowej pomocy psychologa. Opieka ta obejmuje: pomoc w adaptacji do nowych warunków, wsparcie emocjonalne, którego celem jest pomoc w zrozumieniu psychicznych potrzeb i utrzymaniu dobrego samopoczucia, prowadzenie indywidualnych konsultacji, ocenianie funkcjonowania psychospołecznego i potrzeb, prowadzenie badań psychologicznych wraz ze wskazaniami terapeutycznymi, udzielanie porad celem rozwiązania problemu, prowadzenie terapii psychologicznej zarówno mieszkańca jak i jego rodziny.

- aktywizacja ruchowa

Głównym zadaniem naszych rehabilitantów jest przyspieszenie powrotu do zdrowia oraz zapobieganie trwałej utracie funkcji chorego układu. Zakres świadczonych usług jest następujący:

  1. Ćwiczenia indywidualne i grupowe z wykorzystaniem: ugul, rowerów, steperów, rotorów, barierki do nauki chodzenia, lustra korekcyjnego do kształtowania prawidłowej postawy ciała;
  2. zabawy ruchowe i zajęcia rekreacyjne o charakterze usprawniającym;
  3. dodatkowo pomoc w realizacji turnusów rehabilitacyjnych oraz w zaopatrzenie w sprzęt ortopedyczny.

- terapia zajęciowa

Przewodnim zadaniem terapeutów zajęciowych jest organizacja czasu wolnego mieszkańcom placówki. Celem zajęć typu manualnego i intelektualnego jest wzmacnianie aktywności pacjentów i zachęcania ich do działań.
Zajęcia obejmują następujące techniki:
- Arteterapię: rysunek, malarstwo, terapia poprzez sztukę;
- Biblioterapię: czynną i bierną;
- Muzykoterapię: śpiewnie, granie na instrumentach, taniec, słuchanie muzyki;
- Dramatoterapię: przygotowanie i udział w przedstawieniach teatralnych;
- Kinoterapię: oglądanie filmów, analiza, rozmowa o oglądanym filmie;
- Hortiterapię: ogrodolecznictwo – metoda terapii wykorzystująca rośliny i ogrody w pracy z podopiecznymi;
- Kinezyterapia: taniec, gimnastyka, rozgrywki sportowe;
- Ludoterapię: gry towarzyskie- planszowe, zajęcia słowno-logiczne;
- Zajęcia komputerowe.

- organizacja wycieczek

W ramach integracji ze środowiskiem oraz urozmaicenia dnia codziennego naszych podopiecznych organizujemy wycieczki min. do muzeów, teatrów, itp.

- duszpasterstwo

Placówka nasza zapewnia możliwość odprawiania praktyk religijnych. Na terenie Domu istnieje kaplica z pełnym wyposażeniem. Każdy mieszkaniec, w miarę swoich potrzeb, ma możliwość korzystania z tego miejsca, jak również ze spotkań z kapłanem we własnym pokoju.

Osobom innego niż katolicki wyznania, w miarę możliwości placówka umożliwia dostęp do odpowiednich ośrodków kultu religijnego.

- usługi pralnicze i krawiecki

Jedną z istotnych usług świadczonych na rzecz naszych mieszkańców jest funkcjonowanie własnej pralni na terenie placówki. Dzięki temu zarówno pościel jak i bielizna osobista i ubrania mieszkańców są utrzymane w należytej czystości. Zmiana bielizny pościelowej odbywa się na bieżąco i systematycznie. Ponadto nasi mieszkańcy mogą liczyć na szybką pomoc w naprawie uszkodzonego ubrania lub bielizny osobistej, gdyż zatrudniona jest krawcowa.

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem