Błąd
  • JDispatcher::register: Nie rozpoznano uchwytu zdarzenia. Uchwyt: plgSpojniki25

Zamówienia publiczne


Postępowanie przetargowe nr ZP/1/US/2019 - NA USŁUGI OPIEKUŃCZE NA RZECZ MIESZKAŃCÓW DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ CENTRUM ALZHEIMERA W WARSZAWIE W 2019 r.

SIWZ [paczka dokumentów]

Pytania i odpowiedzi

Otwarcie ofert

Zawiadomienie o wyniku postępowania


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2019 R.

Plan 2019


Postępowanie przetargowe nr ZP/1/US/2018 - Usługa ochrony osób i mienia Centrum Alzheimera w Warszawie w latach 2019 – 2020

SIWZ [paczka dokumentów]

Informacja z otwarcia ofert

Wybór oferty.


Postępowanie przetargowe nr ZP/2/PN/2018 - DOSTAWA MIĘSA i WĘDLIN

SIWZ [paczka dokumentów]

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Postępowanie przetargowe nr ZP/1/PN/2018 - DOSTAWA NABIAŁU I PRODUKTÓW TŁUSZCZOWYCH

SIWZ nabiał
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Oferta
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Oświadczenie o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
Umowa
Formularz cenowy
Informacja z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej


PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 r.

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 2018 r.


Postępowanie przetargowe nr ZP/1/US/2017 - Usługa ochrony osób i mienia Centrum Alzheimera w Warszawie

Zawiadomienie o wyniku postępowania
Usługa ochrony osób i mienia Centrum Alzheimera w Warszawie
Zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne
Ochrona osób i mienia Centrum Alzheimera
Odpowiedzi na pytania wykonawców
Informacja z otwarcia ofert


Plan udzielenia zamówienia publicznego na rok 2017

Plan udzielenia zamówienia publicznego na rok 2017


Ochrona 2017

Informacja z otwarcia ofert - 19.12.2016 Ochrona 2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - 19.12.2016 Ochrona 2017
Informacja z otwarcia ofert - Ochrona 2017
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - Ochrona 2017


SIWZ 2016

SIWZ - mieso 2016 PN popr
SIWZ - mleko 2016 PN popr

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem