Błąd
  • JDispatcher::register: Nie rozpoznano uchwytu zdarzenia. Uchwyt: plgSpojniki25

Archiwum

Centrum Alzheimera

Al. Wilanowska 257 w Warszawie

W ramach projektu Akademii Liderów 60 + serdecznie zaprasza na

Bezpłatne  „Warsztaty dla wolontariuszy i opiekunów z zakresu pracy z osobami z zespołem chorób otępiennych w tym choroby Alzheimera”

w dniach 18 listopada 2017r.

                     25 listopada 2017 r.

W godz. 11.00 – 13.00 w Sali szkoleniowej Centrum Alzheimera

udział w bezpłatnych warsztatach jedynie po uprzednim zapisaniu się pod numerem telefonu: 797 320 797   (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00) do wyczerpania miejsc.W dniach 21 i 22 września 2017 r. w Centrum Alzheimera w Warszawie odbyła się konferencja z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera. Tematem przewodnim tegorocznych wykładów i warsztatów było hasło „Rodzina w obliczu choroby”. Dyrektor Centrum Alzheimera Jarosław Gnioska otwierając konferencję podkreślił, że opiekunowie osób chorych oprócz pomocy instytucjonalnej potrzebują wsparcia środowiska lokalnego w rozwiązywaniu codziennych trudności. Licznie przybyli na konferencję pracownicy pomocy społecznej, rodziny i opiekunowie mieli możliwość wysłuchania wykładów na temat: Farmakologicznych metod leczenia zespołów otępiennych, Prawnych aspektów sprawowania opieki nad chorym oraz Funkcjonowania systemu geriatrycznej opieki medycznej.

Dużym zainteresowaniem cieszyło się popołudniowe spotkanie z autorką książki „Usypiając ojca” Glorią Hilde, która opisała swoją historię opieki nad chorym na Alzheimera ojcem. Jej szczera, bardzo osobista relacja poruszyła wielu uczestników konferencji. Autorka mówiła o trudnej miłości córki i ojca w zderzeniu z postępującą chorobą, licznych chwilach zwątpienia we własne siły, o smotności i niezrozumieniu rodziny.

Wydarzeniem artystycznym tegorocznej konferencji był pokaz filmu krótkometrażowego, pt.: „Ja i mój tata” w reżyserii Aleksandra Pietrzaka. Film ukazuje historię cierpiącego na chorobę Alzheimera ojca i opiekujacego się nim syna, a jego scenariusz był konsultowany z terapeutami Centrum Alzheimera. Gościem specjalnym pokazu był odtwórca roli głównej Krzysztof Kowalewski. Spotkanie z aktorem poprowadziła znana dziennikarka Joanna Dukaczewska oraz dyrektor Centrum Alzheimera Jarosław Gnioska. Licznie zebrana publiczność poznała kulisy pracy wielkiego aktora nad rolą. Krzysztof Kowalewski podkreślił skromnie, że pracę nad rolą oparł głównie na scenariuszu, który był po prostu bardzo dobry.

W drugim dniu konferencji odbyły się warsztaty, których uczestnicy mieli możliwość praktycznego zapoznania się z takimi tematami, jak: Pielęgnacja osób z nietrzymaniem moczu, Pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego, Problemy dnia codziennego z perspektywy chorego, rodziny i opiekuna oraz Animal Asystent intervention wsparcie z udziałem zwierząt. Wszystkie warsztaty cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem i odbywały się w trzech turach. Wyjątkiem były warsztaty prowadzone przez Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom, które mogły odbyć się tylko raz ze względu na psich terapeutów.


Centrum Alzheimera

serdecznie zaprasza na

konferencję „Rodziny w obliczu choroby”

z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera

w dniach 21-22 września 2017r.

 

Konferencja odbędzie się w Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257 w Warszawie

 

W programie konferencji wykłady i warsztaty

 

 

czwartek 21 września 2017 r.

GODZINA

WYKŁAD

9.30 – 9.40

Rejestracja uczestników

9.40 – 10.00

Otwarcie konferencji i powitanie uczestników

10.00 – 10.30

„Farmakoterapia w zespołach otępiennych w tym w chorobie Alzheimera”

10.30 – 10.40

przerwa kawowa

10.40 – 11.40

„Prawne aspekty sprawowania opieki nad chorym”

 

11.40 – 12.40

„Geriatryczna opieka medyczna” Stołeczne Centrum Opiekuńczo Lecznicze

12.40 – 13.40

lunch

13.40 – 14.30

„Usypiając ojca” – Gloria Hilde – spotkanie z autorką książki

14.30 – 15.30

„Ja i mój tata” – pokaz filmu, spotkanie z Panem Krzysztofem Kowalewskim, odtwórcą głównej roli.

    15.30 – 16.00

Zakończenie konferencji

  

 

piątek 22 września 2017 r. *Warsztaty

 

*udział w bezpłatnych warsztatach jedynie po uprzednim zapisaniu się pod numerem telefonu: 22 843 19 22
22 847 24 61
 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00) do 21 września lub wyczerpania miejsc.

Warsztat

Terminy warsztatu

Główne zagadnienia

 

 

 

Pielęgnacja osób z nietrzymaniem moczu z użyciem specjalistycznych środków kosmetycznych

 

piątek (22.09)

godz. 10.00 -11.00

godz. 11.20 - 12.20

godz. 12.40 - 13.40

 

Prowadzący: przedstawiciel firmy IPSON

 

Sala szkoleniowa

(wejście obok sali widowiskowej)

Piętro II

Pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach dnia codziennego oraz procedury uzyskania pomocy z NFZ i WCPR

 

piątek (22.09)

godz. 10.00 -11.00

godz. 11.20 - 12.20

godz. 12.40 - 13.40

 

Prowadzący: Robert Krasuski Rob-Med

 

Sala szkoleniowa

(wejście obok wind)

Piętro II

Problemy dnia codziennego z perspektywy chorego, rodziny i opiekuna

piątek (22.09)

godz. 10.00 -11.00

godz. 11.20 - 12.20

godz. 12.40 - 13.40

 

Prowadzące:  Monika Kędra, Urszula Płusa

Centrum Alzheimera

 

Sala relaksacyjna

Oddział rehabilitacja

Piętro I

Animal Asystent intervention

wsparcie z udziałem zwierząt

 

 

 

 

piątek (22.09)

godz. 14.00 -14.40

 

piątek (22.09)

godz. 14.00 - 14.40

 

 

Jakub Farkowski

 

Stowarzyszenie Zwierzęta Ludziom

 

Sala widowiskowa

Piętro II

 

Sala Szkoleniowa (wejście obok sali widowiskowej)

Piętro II

 

 

 

 


 

 


 

Zapraszamy na grupę wsparcia

Każdy pierwszy czwartek miesiąca GODZINA 15.30

SALA ŻÓŁTA

PROWADZĄCY:

Psycholog Monika Kędra

 


 

Fałszywy przystanek Centrum Alzheimera

W piątek 24 czerwca 2016 r. na terenie Centrum Alzheimera przy Al. Wilanowskiej 257 w Warszawie został zainstalowany fałszywy przystanek. Ma on spełnić dwa zadania.

Po pierwsze ma pełnić funkcję informacyjną o działalności Centrum. W gablotach reklamowych wkrótce pojawią się szczegółowe informacje nt. form pomocy dostępnych w Centrum.
Tym samym przechodzący obok warszawiacy będą mieli możliwość zapoznania się z naszą ofertą i danymi kontaktowymi niezależnie od pory dnia, bez konieczności wizyty w Centrum.
Drugim zadaniem fałszywego przystanku jest zapewnienie bezpieczeństwa, zdrowia i życia naszych podopiecznych.

W chorobie Alzheimera jednym z możliwych objawów jest dromomania (popęd do ucieczki). Objaw ten pojawia się na późniejszych etapach choroby, gdy zaburzeniu ulegają wyższe czynności korowe. Jak wiemy z doświadczenia bezcelowe wędrowanie jest bardzo kłopotliwe dla opiekunów, ponieważ osoby z tym zaburzeniem ruchowym ciężko powstrzymać przed ucieczkami z placówki.
Osoby chore chcą wrócić do miejsca najbardziej im znanego i bezpiecznego – do domu.

Realizując projekt fałszywego przystanku oparto się na fakcie, iż pamięć krótkotrwała prawie nie funkcjonuje, ale długotrwała jest nadal aktywna. Nasi podopieczni znają oznaczenia warszawskich przystanków i pamiętają, że czekając tam, można się dostać do domu. Dlatego dołożono starań, by wiata pochodziła z lat 90-tych i miała oryginalne oznaczenia.
Osoby dotknięte chorobą Alzheimera, korzystając z pamięci długotrwałej, wykorzystują skojarzenie przystanek – autobus – podróż do domu.
Natykając się przy wyjściu z Centrum na przystanek z ogromnym prawdopodobieństwem można przypuszczać, że będą na nim czekać na autobus, który nie przyjedzie, a opiekunom daje to szansę ich szybkiego znalezienia i przekonania do powrotu, ponieważ podopieczny nie będzie pamiętał, dlaczego przebywa na przystanku.
W ten sposób mamy nadzieję, że fałszywy przystanek ochroni podopiecznego Centrum przed niebezpieczną podróżą.

Pomysł został zaczerpnięty z rozwiązania wdrożonego w 2008 w Benrath Senior Centre w Dusseldorfie i potwierdzono jego skuteczność m.in. w Niemczech. Mamy nadzieję, że wiata zamontowana na terenie Centrum będzie spełniała swoje zadanie, tak jak to się sprawdza w innych krajach.

Przystanek stanął dzięki ogromnej przychylności Zakładu Transportu Miejskiego oraz ogromnemu zaangażowaniu firmy ADPOL (AMS).

Jednocześnie należy podkreślić, że zarówno wiata przystankowa jak i jej transport wraz z montażem dzięki współpracy z ZTM i firmą ADPOL Centrum Alzheimera otrzymało całkowicie bezpłatnie.

Bardzo dziękujemy !
Dogoterapia w Centrum Alzheimera


W Centrum Alzheimera wychodzimy z założenia, że każdy człowiek, niezależnie od wieku, poziomu sprawności fizycznej i umysłowej, posiada naturalną umiejętność i skłonność do aktywności ruchowej oraz że sprawność umysłowa i dobre samopoczucie w późniejszym wieku mają ścisły związek z aktywnością fizyczną. (za badaniami Lampinen P., Heikkinen R.L., Kauppinen M., Heikkinen E. Activity as a predictor of mental well-being among older adults. Aging & Mental Health 2006; 10: 454–466.)


W/w badaniach autorzy sugerują, że regularne ćwiczenia fizyczne są potencjalnym czynnikiem zapobiegającym starzeniu się oraz wpływają pozytywnie na samopoczucie osób w podeszłym wieku. Gębska-Kuczerowska w badaniach ankietowych przeprowadzonych wśród osób powyżej 65. roku życia wykazała, że osoby aktywne fizycznie miały lepszą kondycję fizyczną oraz psychiczną, były mniej obciążone chorobami układu krążenia, a także rzadziej korzystały z opieki szpitalnej. Obecność psa w środowisku osoby chorej zmniejsza też poczucie samotności, obniża ryzyko depresji i sprawia, że osoby mające kontakt z czworonogiem bardziej odporne na stres.


Dogoterapia kojarzona jest najczęściej jako terapia dla dzieci niepełnosprawnych z licznymi dysfunkcjami, np.: autyzm, porażenie mózgowe, zanik mięśni, nadpobudliwość psychoruchowa. Natomiast należy podkreślić, iż dogoterapia adresowana do osób starszych może przynieść im ogromne korzyści. W Polsce metoda ta, choć jeszcze mało popularna w odniesieniu do seniorów jest stosowana m.in. w domach pomocy społecznej lub innych ośrodkach opieki i przynosi zadowalające efekty.


Dzięki realizacji w 2015 roku projektu „Zwiększenie dostępu do informacji i wsparcia dla osób z chorobą Alzheimera i ich rodzin” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Alzheimera we współpracy ze Stowarzyszeniem Zwierzęta Ludziom, wprowadziło, innowacyjną jeszcze w Polsce, dogoterapię dla osób z chorobami otępiennymi, w szczególności z chorobą Alzheimera. W ramach projektu przeprowadzono 30 zajęć, w których uczestniczyli zarówno mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej, jak i pensjonariusze Dziennego Domu Pomocy (ok. 100 osób).


W sobotę, 14 maja 2016 r. w programie TVP3 o godzinie 8:50 serdecznie zapraszamy do obejrzenia programu „Misja integracja”, gdzie część materiału była realizowana na zajęciach dogoterapii w Centrum Alzheimera.
Powtórka odcinka w poniedziałek - 16 maja, około godz. 15:40.


Zapowiedź odcinka znajduje się pod linkiem: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/323945
Po emisji każdy odcinek jest dostępny na portalu www.niepelnosprawni.pl oraz na stronie INTEGRACJI w zakładce Odcinki programu „Misja Integracja”.
Zapraszamy na grupę wsparcia

03.12.2015 (CZWARTEK) GODZINA 15.30

SALA ŻÓŁTA

PROWADZĄCY:

Psychiatra Agnieszka Borzym

Psycholog Małgorzata Laskowska


Konferencja

z okazji

Światowego Dnia Choroby Alzheimera

w dniach 22-23 września 2015r.

Centrum Alzheimera, Al. Wilanowska 257 w Warszawie

Program:

wtorek 22 września 2015 r.

Godzina

Wykład

Prelegent

9.30 – 10.00

Rejestracja uczestników

10.00 - 10.15

Otwarcie konferencji

Jarosław Gnioska - Dyrektor

Centrum Alzheimera

10.15 - 11.00

Polityka senioralna

- stan obecny i perspektywy

Michał Szczerba, poseł, Przewodniczący Komisji Polityki Senioralnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

11.00 - 11.30

Program Senior - Wigor

Zuzanna Grabusińska - Dyrektor

Departament Polityki Senioralnej, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

11.30 - 11.45

Kontynuacja programu „Warszawa przyjazna seniorom”

Tomasz Pactwa - Dyrektor

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, Urząd M. St. Warszawy

11.45 - 13.00

O chorobie Alzheimera…

prof. nadzw. dr hab. n. med. Tadeusz Parnowski

Instytut Psychiatrii i Neurologii

13.00 - 13.30

Opiekun, podejście etyczne w opiece nad osobą niesamodzielną

dr Elżbieta Szwałkiewicz - Przewodnicząca

Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym

13.30 - 14.30

Przerwa obiadowa

14.30 - 15.00

Oferta terapeutyczna Dziennego Domu Pomocy Centrum Alzheimera

Anna Markiewicz - Zastępca Dyrektora

Centrum Alzheimera

15.00 - 15.30

Kwestie ubezwłasnowolnienia osób w przebiegu choroby Alzheimera

mec. Michał Sieruga

środa 23 września 2015 r.

Godzina

Wykład

Prelegent

9.30 - 10.00

Rejestracja uczestników, przerwa kawowa

10.00 - 10.50

Ostatni etap życia, cele, zadania, potrzeby

Anna Szyderska-Ciechanowska

Centrum Alzheimera

10.50 – 11.40

Specyficzne zachowanie w chorobie Alzheimera

dr Agnieszka Borzym

Centrum Alzheimera

11.40 - 12.30

Komunikacja z osobami chorymi na chorobę Alzheimera

Małgorzata Laskowska

Centrum Alzheimera

12.30 - 13.30

Przerwa obiadowa

Warsztaty - środa 23 września 2015 r.

Godzina

I grupa

Godzina

II grupa

Warsztaty

(do 20 uczestników w każdej grupie)

Prelegent

13.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Metody pracy Terapii Tańcem i Ruchem

(sala widowiskowa)

Anna Kurinia,

Marzena Jazowska

Centrum Alzheimera

13.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Możliwości pracy w terapii manualnej

(sala konferencyjna 1/2)

Anna Sikorska-Ciara,

Mariola Cząstkiewicz

Centrum Alzheimera

13.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Muzykoterapia, podstawy pracy z pacjentem w umiarkowanej i zaawansowanej fazie choroby

(świetlica na skarpie)

Agnieszka Fedoczyńska-Kisiel

Centrum Alzheimera

13.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Pomoc osobie niepełnosprawnej w czynnościach codziennych - mycie, ubieranie, przenoszenie

(sala relaksacyjna/rehabilitacja)

siostra Hanna Miłkowska, Iwona Chojecka Centrum Alzheimera

13.30 - 14.30

15.00 - 16.00

Wykorzystanie hortiterapii u osób z demencją

(sala konferencyjna 1/2)

Magdalena Majdak, Centrum Alzheimera

Izabela Zalewska-Kantek, Fundacja VIRId’OR


W dniu 4 grudnia 2014 r. w Centrum Alzheimera odbędzie się XV Przegląd Twórczości Artystycznej Mieszkańców Warszawskich Domów Pomocy Społecznej.

W trakcie uroczystości przedstawiciele pensjonariuszy warszawskich Domów Pomocy zaprezentują się w programach słowno-muzycznych, których tematem przewodnim jest „Kolorowy świat seniora”.

Przeglądowi towarzyszyć będzie wystawa prac artystycznych wykonywanych przez mieszkańców domów pomocy społecznej w ramach zajęć terapeutycznych.

Program Przeglądu zakończony zostanie występem zaproszonego artysty.

Organizatorami Przeglądu są tradycyjnie Centrum Alzheimera i Ośrodek „Nowolipie”, przy wsparciu i pomocy Biura Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy oraz Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.


W dniu 26 maja 2014 r., o godzinie 11.00 w sali widowiskowej Centrum Alzheimera odbędzie się koncert z okazji Dnia Matki, pt.:

„Piosenka dla mojej matki”

W koncercie wystąpią uczniowie Wydziału Wokalno - Estradowego Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. Fryderyka Chopina w Warszawie

Kierownictwo artystyczne Małgorzata Kustosz-Piątosa, kierownik Wydziału

Przy fortepianie Marek Błaszczyk

W programie piosenki:

Życie, kocham cię nad życie

Mamo, nasza mamo

Dobranoc, oczka zmruż

Piosenka dla mojej matki

Cały świat

Wyspa dzieci

Jest pięknie, najpiękniej

Cudownych rodziców mam

Mamo, brak mi słów

Kołysanka dla okruszka

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem