Błąd
  • JDispatcher::register: Nie rozpoznano uchwytu zdarzenia. Uchwyt: plgSpojniki25

Plakat 

Projekt Terapia Montessori w Centrum Alzheimera współfinansowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego

 

INFORMACJE O PROJEKCIE „Terapia Montessori w Centrum Alzheimera”

Całkowita wartość projektu: 50 100 zł;

Poziom dofinansowania:

79,84% - środki Województwa Mazowieckiego,20,16% wkład własny Centrum Alzheimera;

Zadania publiczne: „Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Zadanie 3: Rozwój zróżnicowanych form działań oraz usług społecznych wspierających samodzielność osób dotkniętych Chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin”.

Okres realizacji projektu: 03.06.2019 r. – 31.12.2019 r.

Realizator projektu: Stowarzyszenie Aktywność

Partner projektu: Centrum Alzheimera

Koordynator projektu: Dominika Kaczmarczyk, wiceprezes Stowarzyszenie Aktywność

 

OPIS PROJEKTU:

Celem projektu jest rozbudowa oferty terapeutycznej, szczególnie dla osób z zaawansowaną chorobą otępienną poprzez pilotażowe przeprowadzenie innowacyjnych w Polsce szkoleń kadry instytucji pomocy społecznej, czyli personelu warszawskich Domów Pomocy Społecznej, w szczególności Centrum Alzheimera, w zakresie prekursorskich niefarmakologicznych metod terapeutycznych dla osób z demencją. W ramach zadania zostanie również utworzona grupa wspierająca się we wprowadzaniu nowej formy pomocy terapeutycznej wspomagającą samodzielność osób dotkniętych chorobą Alzheimera.

 

Projekt obejmuje realizację dwóch, uzupełniających się rodzajów szkoleń: z metody Montessori dla Seniorów® (2 grupy) oraz warsztaty szkoleniowe z użyciem symulatora starzenia się Scenesens® (3 grupy). Łącznie w szkoleniach weźmie udział 24 pracowników warszawskich Domów Pomocy Społecznej. Po szkoleniu osoby w nim uczestniczące, w ramach utworzonej grupy wspierającej, będą spotykać się raz w miesiącu z trenerem (wrzesień – listopad). Podczas tych spotkań otrzymają dodatkowe wsparcie merytoryczne w praktycznej pracy z pacjentem. Na zakończenie projektu zostanie przeprowadzona ewaluacja i na jej podstawie zostanie stworzony raport określający wyniki wprowadzenia tej metody terapeutycznej.

 

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Aktywność w partnerstwie z warszawskim Centrum Alzheimera, gdzie realizowane są szkolenia kadry pomocy społecznej. W realizację projektu zaangażowane będzie również Centrum Montessori Senior jako wykonawca nowatorskich szkoleń dla opiekunów/rodzin oraz firma AlzHELP.

 

Bezpośrednimi odbiorcami projektu są 24 osoby kadry pomocy społecznej czyli 24 pracowników warszawskich domów pomocy społecznej. Odbiorcami szkoleń są opiekunowie, psycholodzy, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, koordynatorzy zespołów opiekuńczo – terapeutycznych.

 

W szkoleniu bierze udział:

·         13 pracowników Domu Pomocy Społecznej Centrum Alzheimera

·         4 pracowników Dziennego Domu Pomocy Centrum Alzheimera

·         3 pracowników Domu Pomocy Społecznej „Kombatant”

·         2 pracowników domu Pomocy Społecznej „Syrena”

·         1 pracownik Domu Pomocy Społecznej „Chemik”

·         1 pracownik Domu Pomocy Społecznej dla Kobiet

 

Zakładane rezultaty projektu

- 42 godziny zegarowe (2 grupy x 3 dni z 7 godzin) szkolenia Montessori dla Seniorów - Montessori  Lifestyle®

- 21 godzin zegarowych szkolenia ( 3 grupy z 7 godzin) z użyciem symulatora starzenia się̨ Scenésens®

- 18 godzin spotkań grup wspierających wprowadzanie nowej usługi terapeutycznej

- przeszkolenie 24 osób mających codzienny kontakt z seniorami

- powstanie raportu ewaluacyjnego z pełnym opisem wprowadzenia nowej usługi terapeutycznej

 

 

Wstępne wyniki ewaluacji szkoleń zostaną przedstawione drugiego dnia wrześniowej konferencji z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera (19 – 20 wrzesień 2019 r.), na którą już serdecznie zapraszamy !!

 

Plakat 

 

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem